Bảng mã lỗi Mentor MP -  Bộ điều khiển motor DC của Emerson/Nidec:
Mã Lỗi Giải Thích
AOC Quá dòng Amature
AOP Mất dòng điện trên mạch Amature
 Fdr Ngược chiều phát tốc
 Fdl Mất kích từ
Fbl Mất hồi tiêp  phát tốc
 O.SPd Motor quá tốc
 TunE Lỗi quá trình Auto-Tune
Et Lỗi bên ngoài
 it.AC Motor quá tải
 O.ht1 IGBT quá nhiệt
 O.ht2 Heatsink quá nhiệt
 th Motor quá nhiệt
O.ld1 Nguồn 24V quá tải
 SL Mất pha nguồn đầu vào
 cl x Đứt mạch analog input 4-20mA (x= 2; 3)
 HF.. Lỗi phần cứng
 EEF EEPROM hỏng