Hướng dẫn cài đặt DC drive - Mento II

Thao tác cài thông số trên bàn phím Mentor

1-   Mở điện, led hàng trên hiển thị data, hai led đầu hàng dưới hiển thị tên menu, hai led sau hiển thị parameter.

2-   Sử dụng phím ◄/►để chọn menu, sử dụng phím ▲▼ để chọn Parameter. Nhấn phím Mode để chấp nhận chọn, giá trị thông số lúc này sẽ nhấp nháy, dùng phím ▲▼ để thay đổi giá trị và nhấn Mode để chấn nhận. Nếu không muốn thay đổi giá trị đã cài đặt trước đó, nhấn phím Reset.

3-   Sau khi cài đặt xong, nếu lúc này ta cúp điện thì các thay đổi vừa rồi sẽ không được lưu lại, để nhớ lần thiết lập này ta set xx.00=001.

4-   Security procedure:

a.      level_1 :         xx.00=149 tất cả các thông số sẽ được hiển thị và R/W thay đổi được. khi vào các thông số này giá trị của chúng sẽ nhấp nháy.

b.      Level_2:        xx.00=200 chỉ hiển thị các thông số R/W

c.      Level_3:        xx.00=200 & 11.17=”149”(1-255).

Thiết lập level_3: thiết lập level_2, sau đó set 11.17=xxx, xxx=149 là level_1, sau đó nhấn Mode và lưu lại. từ lúc này, muốn thiết lập về level_1/2 thì phải có code(xxx) và làm theo các bước như lúc thiết lập.

Chỉnh thông số thích hợp cho Tachometer

1-     Chọn thông số điện áp thích hợp với Tacho trên SW1.

2-     Set LK1 đúng vị trí.

3-     Vào thông số 3.02(RO) sau đó điều chỉnh biến trở tinh RV1 sao cho 03.02=10000/Vmax, với Vmax là điện áp mà Tacho đạt được ở tốc độ lớn nhất mà người sử dụng mong muốn.

4-     Trả LK1 về vị trí cũ.

Trình tự cài đặt:

1-   Set default xx.00=233/255(4quadrant drive / 1quadrant drive)

2-   Pr xx.00=149 ( tất cả thông số đều hiển thị và cho phép sửa R/W).

3-   Set 04.05/04.06/04.07 & 05.05/05.06/05.07 theo dòng Amature ghi trên nhãn motor.

4-   Set 03.15 (maximum armature voltage) & 03.16 (maximum speed (rpm)).

5-   Set thời gian tăng tốc và giảm tốc 02.04/05/06/07.

6-   Chọn tín hiệu feeback 03.12/13. sau đó chọn tiếp những thông số có liên quan (chỉnh Tacho, set encorder scaling 03.14 v.v…).

7-   Thông số dòng kích từ 06.08/09/10/11/12/13/15.

8-   Chọn tín hiệu điều khiển tốc độ (mặc định là 07.15=1.17_07.25=0_07.26=0 chạy bằng biến trở thông qua TB1-3). Xem lại meu 07. thông số liên quan gồm:07.11/12/13/14/15_01.17/18/19/20_07.27/28/29/24 và các thông số khác. Sau đó phải chọn 01.11=1 thì bước này mới có hiệu lực.

9-   Chọn thông số hiển thị của led khi mở điện 11.18=303 (speed feedback (rpm)).

10- Set 11.21=42,11.01=11.10.32=0.5.26=1

Comments