DOWNLOAD‎ > ‎

CHỨNG THỰC

Ngày 1/2/2017 công ty Nidec hoàn thành việc mua lại mảng sản xuất điện của công ty Emerson bao gồm Motor, Drive và các doanh nghiệp sản suất thiết bị điện, kể từ lúc này các loại Biến Tần Emerson  được chuyển thương hiệu thành Biến Tần Nidec. Chi tiết thông báo thương hiệu Biến Tần Emerson  được chuyển thành Biến Tần Nidec được chúng tôi cập nhật bên dưới. Và để tiện cho quý khách hàng trong việc giải thích với nhà máy hoặc với khách hàng của mình chúng tôi để lại đường link gốc của thông báo và link tải bảng thông báo này tại đây:


Comments