Biến tần Emerson - Commander SK
Dòng biến tần có các chức năng nổi bật nhất trong phân khúc 
phổ thông:
    + Dải công suất: 0.25..132kW
    + Cấp điện áp:  110V, 220V, 380V, 575V, 690V
    + Khả năng quá tải: 
        - 150% trong vòng 60s
        - 165% trong vòng 5s
    + Tần số đầu ra0 - 1500 hz
    + EMC Filter: Internal
    + Cách thức điều khiển: Local Keypad • Extenal terminal • Communication
    + Phần mềm online và cấu hình: CTSoft
    + Hỗ trợ module truyền thông: Integral RS485 (Modbus RTU), DeviceNet, *EtherNet/IP, *PROFIBUS DP,
*ControlNet,
    + Ngõ vào Analog: Qty. 2 (2 unipolar voltage or 1 unipolar voltage &  unipolar curent)
    + Ngõ ra Analog: 1 (unipolar voltage)
    + Ngõ vào PTC: Qty. 1 (uses an Digital Input)
    + Ngõ vào Pulse: Qty. 1 (uses an Digital Input)
    + Ngõ vào Digital: Qty. 5 (24V DC, 5 programmable)
    + Relay ngõ ra: Qty. 1 
    + Dynamics Braking: Internal 
Các model sản phẩm
 SKA1200075 Công suất 0.75kw (1hp) điện áp 1phase/220V
 SKBD200150 Công suất 1.5 kw (2hp) điện áp 1-3phase/220V
 SKCD200220 Công suất 2.2 kw (3hp) điện áp 1-3phase/220V
 SKB3400075 Công suất 0.75kw (1hp) điện áp 3phase/380V
 SKB3400150 Công suất 1.5kw (2hp) điện áp 3phase/380V
 SKC3400220 Công suất 2.2kw (3hp) điện áp 3phase/380V
 SKC3400400 Công suất 4kw (5hp) điện áp 3phase/380V
 SKD3400550 Công suất 5.5kw (7.5hp) điện áp 3phase/380V
 SKD3400750 Công suất 7.5kw (10hp) điện áp 3phase/380V
 SK2401 Công suất 7.5kw (10hp) điện áp 3phase/380V
 SK2402 Công suất 11kw (15hp) điện áp 3phase/380V
 SK2403 Công suất 15kw (20hp) điện áp 3phase/380V
 SK3401 Công suất 18.5kw (25hp) điện áp 3phase/380V
 SK3402 Công suất 22kw (30hp) điện áp 3phase/380V
 SK3403 Công suất 30kw (40hp) điện áp 3phase/380V
 SK4401 Công suất 37kw (50hp) điện áp 3phase/380V
 SK4402 Công suất 45kw (60hp) điện áp 3phase/380V
 SK4403 Công suất 55kw (75hp) điện áp 3phase/380V
 SK5401 Công suất 75kw (90hp) điện áp 3phase/380V
 SK5402 Công suất 90kw (120hp) điện áp 3phase/380V
 SK6401 Công suất 110kw (150hp) điện áp 3phase/380V
 SK6402 Công suất 132kw (160hp) điện áp 3phase/380V


Bảng mã lỗi biến tần Emerson - commander SK
Mã Lỗi Giải Thích
UU DC bus thấp áp
 OU DC bus quá áp
 OI.AC Ngắn mạch đầu ra
 OI.br Ngắn mạch IGBT thắng
Et Lỗi bên ngoài
 O.SPd Motor quá tốc
 TunE Lỗi quá trình Auto-Tune
 it.br IGBT thắng quá tải
 it.AC Motor quá tải
 O.ht1 IGBT quá nhiệt
 O.ht2 Heatsink quá nhiệt
 th Motor quá nhiệt
O.ld1 Nguồn 24V quá tải
 O.ht3 Tụ DC bus quá nhiệt
 cl 1 Đứt mạch analog input 4-20mA
SCR Mất truyền thông với bàn phím ngoài
 EEF EEPROM hỏn
PH Mất pha nguồn vào biến tần
RS Mất pha motor
 HF.. Lỗi phần cứng