Digitax ST-I (Indexer)

     
1.7 A – 8.0 A rms (5.1 A – 24 V Peak)

     200-240 V | 380-480 V
     Bộ điều khiển motor servo Nidec - Digitax ST-I được tối ưu hóa cho các ứng dụng phát xung diều khiển servo yêu cầu lực xoắn motor cao,  Digitax ST-I cho phép quá tải moment xoắn lên tới 300%(đỉnh), đáp ứng dải rộng dễ sử dụng và niều tính năng tích hợp linh hoạt.
Digitax ST-I là giải pháp lý tưởng cho điều khiển vị trí điểm - điểm (point-to-point positioning applications).

Đặc điểm
     Digitax ST-Indexer được thiết kế cho các ứng dụng điều khiển vị trí riêng lẻ  (simple standalone positioning applications)  sử dụng bộ diền khiển vị trí tích hợp sẵn trên bo mạch (onboard position controller).
     Phần mềm lập trình sử dụng môi trường tiêu chuẩn IEC611chuanarbao gồm PLCOpen Function Blocks, Fieldbus, Ethernet và cho phép kết nối thông qua I/O với các thiết bi tự động hóa khác .

Các ứng dụng bao gồm: Danh sách vị trí, Băng tải chạy theo vị trí, Cắt theo chiều dài, Đục.

Model
No of inputNominal currentPeak current
phasesInIMAX
AA
DST1201I11.1*2.2
DST1202I12.4*4.8
DST1203I12.9*5.8
DST1204I14.7*9.4
DST1201I31.75.1
DST1202I33.811.4
DST1203I35.416.2
DST1204I37.622.8
DST1401I31.54.5
DST1402I32.78.1
DST1403I3412
DST1404I35.917.7
DST1405I3824