Digitax ST-Z drive cung cấp giải pháp trong nhiều ứng dụng điều khiển chuyển động độc lập với ứng dụng được lập chỉ mục (indexing) và đồng bộ hóa (synchronized ) phổ biến. 

     Đặc điểm:
    Sử dụng giao diện Windows® quen thuộc, các nhà chế tạo máy có thể nhanh chóng thiết lập và lập trình Digitax ST-Z để thực hiện hầu hết mọi cấu hình chuyển động. Các ứng dụng yêu cầu camming, lập chỉ mục (indexing), hộp số điện tử (electronic gearing), vận tốc (velocity) và mô-men xoắn (torque) có thể được thực hiện thông qua thiết lập kéo và thả đơn giản, điền thông số. Có thể sử dụng các chương trình thời gian thực (Real-time) với cấu trúc lệnh (structured text) cơ bản giống như cơ bản để lập trình trình tự máy. Giao diện lập trình hướng dẫn người dùng thông qua các cấu hình drive, I / O và chuyển động.


     Các ứng dụng: Indexing table, pick-and-place, packaging machines, dancer arm loop control.

Model
No of inputNominal currentPeak current
phasesInIMAX
AA
DST1201Z11.1*2.2
DST1202Z12.4*4.8
DST1203Z12.9*5.8
DST1204Z14.7*9.4
DST1201Z31.75.1
DST1202Z33.811.4
DST1203Z35.416.2
DST1204Z37.622.8
DST1401Z31.54.5
DST1402Z32.78.1
DST1403Z3412
DST1404Z35.917.7
DST1405Z3824