AC SERVO‎ > ‎

AC Servo Digitax STGiới thiệu

Họ AC Servo Digitax ST family gôm 05 sản phẩm tăng dần theo cấp độ thông minh:

• Digitax ST Base

• Digitax ST Indexer

• Digitax ST Plus

• Digitax ST EZMotion

• Digitax ST EtherCAT


    Digitax ST Base dùng trong ứng dụng điều khiển tốc độ hoặc điều khiển lực căng được điều kiển bởi các bộ motion controller hoặc các ứng dụng riêng rẽ.

    Digitax ST Indexer dùng cho các ứng dụng điều khiển vị trí điểm - điểm bao gồm các chuyển động relative, absolute, rotary +, rotary -, registration và homing. Digitax ST Indexer có thể hoạt động như một bộ điều khiển độc lập hay kết nối thành một hệ thống phân tán nơi các lệnh điều khiển được thực hiện thông qua hệ thống bus mạng  hoặc các digital input/output.

    Digitax ST Plus có tất cả các tính năng của một bộ Digitax ST Indexer, ngoài ra, Digitax ST Plus có chức năng đồng bộ với một trục khác (ghép nối với Digitax ST Indexe/Plus hoặc một servo của hãng khác) để chạy các chức năng hộp số điện tử (digital lock), Cam điện tử (electronic camming) thông qua virtual master reference.

    Digitax ST EZMotion là dòng servo tạo sự dễ dàng cho người lập trình chuyển động (Motion Made Easy) cho phép người dùng tạo ra các trình tự chuyển động, điều khiển I/O logic và các hoạt động khác của máy trong cùng một môi trường. Digitax ST EZMotion hổ trợ các chức năng nâng cao như bắt vị trí đối tượng (Position Capture Object), cộng nhiều chuyển động (Multiple Profile Summation), xếp hàng (Queuing), và chương trình đa nhiệm (Program Multitasking).

    Digitax ST EtherCAT cho phép nối mạng EtherCAT onboard theo chế độ slave. Nó có thể được sử dụng trong một loạt các các ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng yêu cầu đồng bộ hóa chính xác và điều khiển chuyển động chính xác.

Tất cả các biến thể đều cung cấp chức năng Tắt mô-men xoắn an toàn (Safe Torque Off function). Hàm này giống hệt với hàm " SECURE DISABLE" trong các sản phẩm Control Techniques Unidrive SP. Tên gọi được thay đổi theo tiêu chuẩn pr EN 61800-5-2 (future IEC 61800-5-2, EN 61800-5-2).